ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์) เป็นรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »
prakartlogo

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก 6 ล้อ

Read More »
prakartlogo

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ...

Read More »
prakartlogo

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนศรียาภัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำห ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

Read More »
ประกาศ

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื ...

Read More »
ประกาศ

ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิตตามประกาศ (เพิ่มเติม)

Read More »
ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนพ ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาธิต

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาทิต

Read More »