ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย

Read More »
ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

อ่านรายละเอียด

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์

Read More »
prakartlogo

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติการ และ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับปฏิบ ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

Read More »
prakartlogo

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีป ...

Read More »
ประกาศ

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนศรียาภัย

ดาวน์โหลด

Read More »