ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนศรียาภัย

ดาวน์โหลดประกาศ

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานร้านสวัสดิการโรงเรียนศรียาภัย

ประกาศผลสอบสวัสดิการ

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครพนักงานร้านสวัสดิการโรงเรียน

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และ ประกาศสอบราค ...

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำร้านสวัสดิการโรงเรียน

อ่านรายละเอียด

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ประยุก

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการซอฟแ ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนศรียาภัย รายละเอียดครุภัณฑ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์- ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read More »

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประกาศโรงเรียนศรียาภัย แก้ไข ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์ คุณ ...

Read More »