ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

prakartlogo

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ...

Read More »
prakartlogo

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนศรียาภัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำห ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

Read More »
ประกาศ

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื ...

Read More »
ประกาศ

ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิตตามประกาศ (เพิ่มเติม)

Read More »
ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนพ ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาธิต

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาทิต

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Read More »