ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย

Read More »
ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า

อ่านรายละเอียด

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์

Read More »
prakartlogo

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติการ และ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับปฏิบ ...

Read More »