สุขศึกษาและพลศึกษา

sp-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

 

 00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2
นางสงวน  เสือดารา
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8
นายวีระศักดิ์  สว่างวงศ์
ครูชำนาญการ

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9
นายมนตรี  สุขศรี
ครูชำนาญการ 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88
นายเทอดศักดิ์  สังวรกาญจน์
ครู

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นายสยาม  พร้อมมูล
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a1%e0%b8%b2
นางสาวณัฐสุดา  สุวรรณมา

ครูผู้ช่วย

no-img2

นางสาว สุมาลี ไชยพูล

ครูอัตราจ้าง

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2
นายนิวัฒ  รักษา
ครูอัตราจ้าง

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply