ผู้บริหาร

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3
nun

นายนันธชัย   แย้มโสพิศ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กุล่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

jirapan

นางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กุล่มบริหารงานวิชาการ

laddaporn
นางลัดดาพร นวลพลับ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กุล่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
tanee1

นายธานี ทองดี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กุล่มบริหารงานทั่วไป

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply