ระบบเปิดให้กรอกใบมอบตัว และจัดพิมพ์ใบมอบตัวระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560
โปรดนำใบมอบตัวมายื่นในวันมอบตัว 7 เมษายน 2560
ในการพิมพ์ใบมอบตัว โปรดใช้โปรแกรม Internet Explorer Browser ดีที่สุด พิมพ์จำนวน 2 หน้าเท่านั้น4 ขั้นตอน การสมัครเรียน
อ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครนะครับ ...

<<<โปรดอ่าน ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4>>>

<<<ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร>>>

<<<ดาวน์โหลดปฏิทินการรับนักเรียน>>>

<<<อ่านขั้นตอนการสมัครเรียน>>>ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ
นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และทัศนศิลป์
โปรดแจ้งความจำนง ประเภทความสามารถพิเศษด้วย และนำใบแจ้งความจำนงพร้อมหลักฐานมาสมัครในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560ประกาศ

เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก
ห้องเรียนพิเศษ (สสวท.) ชั้น ม.1 จำนวน 30 คน คัดเลือกจาก นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 ห้องเรียน 1/1 ส่วนผู้สอบได้ลำดับที่ 31-200 จะเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ (1/2,1/3,1/4,1/5,1/6) ตามลำดับคะแนน
ห้องเรียนพิเศษ พว. (สสวท.) ชั้น ม.4 จำนวน 30 คน คัดเลือกจาก นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 เป็นห้องเรียน 4/1 สำหรับห้องเรียนพิเศษคู่ขนาน พิจารณาจากผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 31-60 เป็นห้องเรียน ม.4/2


การสมัครสอบ ต้องจ่ายค่าคู่มือการสอบและรายละเอียดหลักสูตร
สำหรับผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ทุกประเภท เป็นเงิน 200 บาทfree web counter
จำนวนผู้เข้าชม