ผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ลงประกาศ  
1 ผลการสอบ Pre-Test ม.1 ปีที่ผ่านมา (15 มกราคม 2560) 2017-11-06 15:45:51 อ่านข่าว
2 โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบ ก่อนการสมัคร 2015-12-02 15:42:19 อ่านข่าว

 

ระบบการสมัครสอบ Pretest ม.1  ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)

โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

---------------------------------------------------------------------

ดูผลการสอบ

--------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

---------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
----------------------------------------------------------------------
 

กำหนดการสอบ


รับสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 60- 8 มกราคม 2561

ชำระค่าสมัครที่ ธ.กรุงไทย  6 พ.ย.60 - 8 ม.ค. 61

ประกาศห้องสอบ 11 มกราคม 2561

สอบ  14 มกราคม 2561

ประกาศผลสอบ  17 มกราคม 2561

รับรางวัล  30 มกราคม 2561

(เมื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงเไทยแล้ว ระบบจะอัพเดทการชำระเงินภายใน 1-2 วัน)

ตารางสอบ วันที่ 14 มกราคม 2561

07.30 น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว เข้าแถวและเข้าห้องสอบ

08.30-10.00  คณิตศาสตร์

10.05-10.45  ภาษาไทย

10.50-11.50  ภาษาอังกฤษ

11.50-13.00  พักกลางวัน

13.05-14.00  วิทยาศาสตร์

14.05-14.45  สังคมศึกษาฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วันสอบ โรงเรียนจัดให้มีการจำหน่ายอาหารว่าง อาหารกลางวัน ภายในโรงเรียน
2. นักเรียนแต่งชุดนักเรียนมาสอบ
3. นักเรียนนำบัตรประชาชน พร้อม ใบชำระเงิน เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
4. นำ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงิน กบเหลาดินสอ เข้าห้องสอบได้ คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. สมัครสอบผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น และพิมพ์ใบนำฝากจากเมนู "พิมพ์ใบชำระเงิน" จ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และนำใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครมาเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ (หากไม่มีใบชำระเงิน ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
3. นักเรียนที่สอบได้ที่ 1-3 จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
          ที่ 1  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
          ที่ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
          ที่ 3  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
          อันดับที่ 6-50 จะได้รับประกาศเกียรติคุณชมเชย
4. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละวิชา 5 วิชา จะได้รับรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้สอบได้ที่ 1 ระดับ ป.4 และ ป.5 รางวัลละ 500 บาท (เงินรางวัลจากประธานเครือข่าย)


ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัล จะได้ร่วมพิธีมอบรางวัล ณ โรงเรียนศรียาภัย วันที่ 30 มกราคม 2561
เวลา 08.00 น.

    หมายเหตุ       ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ได้รับรางวัลนั้น ๆ ทุกคน

                           โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลตามข้อ 1-5 จะได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อปัญหาการสมัคร  อ.ธเนตร  เล็กวารี 
LineID:computerok
Facebook : Thanate Lekwaree
ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร. 086-9538810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายสุพงษ์ แพรสมบูรณ์  ประธานโครงการ

ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรียาภัย

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------