http://www.sriyapai.ac.th

ผลงานครู => ผลงานครู => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูธเนตร ที่ เมษายน 06, 2015, 06:25:44 AMหัวข้อ: บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสุกัญญา ไกรมาก
เริ่มหัวข้อโดย: ครูธเนตร ที่ เมษายน 06, 2015, 06:25:44 AM
บทคัดย่อ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย นางสุกัญญา ไกรมาก

โปรดดาวน์โหลดด้านล่าง